Info till (nya) ledare

Kårens webb

Alla ledare i kåren skall kunna logga in på kårens hemsida, a-sjo.se, där kan man bl.a.

Klicka på ”Glömt Lösenord” för att logga in första gången.

Scoutnet

Alla ledare skall kunna logga in på scoutnet.se, vilket man behöver för att bl.a. kunna gå på webbkursen “Trygga Möten”. Klicka på ”Glömt lösenord" för att logga in första gången.

Trygga Möten och registerutdrag

Alla ledare skall gå på webbkursen “Trygga Möten” och visa upp ett registerutdrag från Polisen. Läs mer om detta på vår webbsida om trygga möten: https://a-sjo.se/?id=906.

Nyckel till scoutgården

Som ledare i kåren kan man få digitala nycklar till scoutgården via appen Danalock. Observera att man måste vara i närheten av låsen för att låsa/låsa upp då de fungerar genom bluetooth.

Kontakta Anders Genberg för tillgång till låsen.

Filarkivet och a-sjo.se-mejl

På Google Drive finns publika och interna dokument, de publika kommer alla åt, men för de interna dokumenten krävs behörighet i form av ett a-sjo.se – Google-konto. Läs mer på https://a-sjo.se/?id=601.