Behandling av personuppgifter

Askims Sjöscoutkåren (organisationsnummer 857203-7342) behöver lagra personuppgifter i sitt register om den person som vill ställa dig i kö för att bli medlem i kåren. Vidare behöver kåren upprätthålla ett medlemsregister över sina medlemmar. Medlemmarnas personuppgifter vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna (organisationsnummer 802006-2942). Kåren söker bidrag hos Göteborgs kommun för deltagande i kårens möten. Närvaro på möten, hajker och läger kan rapporteras till Göteborgs kommun. Då rapporteras namn, personnummer och datum för närvaro.

De personuppgifter som vi samlar in och databehandlar är:

Namn och personnummer

Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i tio år. Dessa uppgifter kan behöva delas med vårt försäkringsbolag.

Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postadress

De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat deltagande.

För att anmäla dig till kön och för att vara medlem behöver du samtycka till (godkänna) att vi behandlar personuppgifter enligt beskrivningen ovan.

Matpreferenser, allergier

På hajker, läger och andra arrangemang behöver vi veta vad du vill och kan äta. Vi sparar de uppgifterna i upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Medicinsk information

På hajker, läger och andra arrangemang behöver vi för din trygghet och säkerhet veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag. Den här informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast de personer som har direkt behov av informationen kommer att få tillgång till den. Vi sparar dessa uppgifter upp till ett år efter avslutat arrangemang.

När du anmäler dig till ett arrangemang samtycker du till (godkänner) att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.

Medlemmar

För medlemmar (ledare, funktionärer m fl) i Askims Sjöscoutkår gäller att man inte får spara personuppgifter digitalt (mail, dokument mm) eller på papper i mer än ett år samt att man inte får sprida uppgifterna utanför kåren.

Rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen GDPR rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt. Du har också rätt till att när som helst, begära att vi rättar de uppgifter behandlar om dig. Du har dessutom möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och rätt att kräva att dina uppgifter raderas. Det innebär i så fall att Askims Sjöscoutkår inte längre får behandla dina personuppgifter. Kåren behöver dock arkivera närvarodata i sju år.

För att kontakta oss med frågor om hanteringen av dina personuppgifter:

Ordförande i Askims Sjöscoutkår
Anders Ejdeling
Telefon: 0709-483366

Genom att ställa sig i kö, genom att kvarstå i kön eller kvarstå som medlem anses det som att framtida eller nuvarande medlem och i förekommande fall dennes vårdnadshavare samtycker till kårens behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående beskrivning.

Antagen 2018-05-24