Välkommen till Askims Sjöscoutkår

Här hittar du information om kåren och vår verksamhet. Läs mer om kåren och scouting på informationssidorna.

Är du scout, ledare, funktionär eller förälder kan du gå med i vår slutna facebookgrupp.

Kalendarium
Mars
2024-03-09  15:00 - 17:00
Kårstämma i Scoutgården

2024-03-15 16:00 -
2024-03-17 14:00
Scoutgården uthyrd LA/LJ

April
2024-04-06 14:00 -
2024-04-07 14:00
Scoutgården uthyrd EBC

2024-04-13  10:00 - 16:00
Arbetsdag 1

2024-04-14  10:00 - 16:00
Arbetsdag 2

2024-04-20  07:00 - 16:00
Arbetsdag 3 och sjösättning

2024-04-21  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2024-05-11 14:00 -
2024-05-12 14:00
Preliminärt: Scoutgården uthyrd MT

2024-05-16  18:00 - 22:00
Scoutgården uthyrd: LR brf

Juni
2024-06-06 08:00 -
2024-06-09 17:00
Kårläger på Krokholmen