Välkommen till Askims Sjöscoutkår

Här hittar du information om kåren och vår verksamhet. Läs mer om kåren och scouting på informationssidorna.

Är du scout, ledare, funktionär eller förälder kan du gå med i vår slutna facebookgrupp.

Nyheter
2022-01-16

Spårarna väntar med att börja vårterminen

Eftersom spårarna är ovaccinerade och smittspridningen är hög just nu så väntar vi med att starta ett par veckor, åtminstone januari ut. Ledarna underrättar grupperna (Fiskarna och Sjöfåglarna) när de börjar.


2022-01-16

Upptäckarna börjar med digitala möten

Upptäckarledarna tänker försöka hålla någon form av digitala avdelningsmöten de första veckorna på terminen. Ledarna hör av sig till sina grupper (Eskadern och Konvojen) med mer information om detta när planeringen är klar.


2022-01-16

Riggen har ännu inte bestämt terminsstart
Kalendarium
Januari
2022-01-18  18:30 - 20:30
Segelfartygen startar

2022-01-23  15:00 - 17:00
Utmanarna startar

April
2022-04-09 10:00 -
2022-04-10 16:00
Arbetshelg, två pass/dag (preliminärt)

2022-04-11  16:30 - 19:00
Arbetskväll (preliminärt)

2022-04-12  16:30 - 19:00
Arbetskväll (preliminärt)

2022-04-13  16:30 - 19:00
Arbetskväll (preliminärt)

2022-04-14  16:30 - 19:00
Arbetskväll (preliminärt)

2022-04-23  07:00 - 11:00
Sjösättning

2022-04-23 10:00 -
2022-04-24 16:00
Arbetshelg, två pass/dag (preliminärt)

2022-04-30 10:00 -
2022-05-01 16:00
Arbetshelg, två pass/dag (preliminärt)

Juni
2022-06-12  10:00 - 17:00
Kårseglingsdag

September
2022-09-23 17:00 -
2022-09-25 15:00
Kårhajk