Trygga Möten

Utbildning

Trygga mötens webbkurs syftar till att utbilda ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid!

Genom kursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga Möten-kursen vart tredje år.

Webbkursen

Trygga Mötens webbkurs flyttades vid årsskiftet 2016/2017 till en ny sida. Kursinnehållet är detsamma som tidigare men plattformsbytet gör kursen stabilare och mer framtidssäker. För att kunna genomföra kursen på den nya plattformen behöver du vara medlem i Scouterna eller i en organisation som har köpt tillgång till kursen av Scouterna.

Gå kursen här:

http://scouterna.luvit.se/LuvitPortal/index.aspx?ReturnUrl=%2fLUVITPortal%2f

Registrera nytt användarkonto

För att skapa en inloggning till kursen använder du dig av samma e-postadress som finns registrerad på din medlemsprofil. Därefter klickar du på ”Glömt lösenord”, ett lösenord mailas då till din e-postadress. Använd sedan lösenordet för att logga in på sidan.

Om du har problem med att logga in på webbkursen kan det hända att din e-post inte är registrerad än. Kontakta i så fall medlemsregistreraren: medlem@a-sjo.se.

Om du har frågor om webbkursen,maila till webbkurs@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.

Återkoppling

Efter avslutad webbkurs skall du skicka diplomet till ordförande anders.ejdeling@a-sjo.se.

Liveutbildning för scoutkårer

Trygga Mötens live-utbildningar för scoutkårer sköts av regionala utbildningsgrupper. Här kan du se aktuella liveutbildningar för Trygga Möten. Du hittar kontaktuppgifter till din regionala utbildningsgrupp här:

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kontakt/regionala-utbildningsgrupper/