Trygga Möten

Utbildning

Trygga mötens webbkurs syftar till att utbilda ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid!

Genom kursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga Möten-kursen vart tredje år.

https://www.scouterna.se/trygga-moten/

Återkoppling

Genomförd webbkurs registreras automatiskt i Scouternas medlemsregister Scoutnet.

Registerutdrag för ledare

Scouterna har som mål att erbjuda barn och ungdomar en trygg verksamhet fri från alla former av övergrepp. Ett sätt att förebygga övergrepp är att kontrollera de ledare som ska ansvara för verksamheten. Genom att begära in ett registerutdrag kan vi förhindra att någon som tidigare blivit dömd för sexual- eller barnpornografibrott eller allvarligare former av våldsbrott kommer in i verksamheten. Kontrollen är ett komplement till den obligatoriska Trygga möten-utbildningen och andra insatser som görs på nationell och lokal nivå för att barn och unga ska vara trygga i Scouternas verksamhet.

Alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår eller scoutdistrikt, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Det begränsade registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

https://vist.scout.se/for-ledare/trygga-moten-registerutdrag/