Scoutgården

Scoutgården ligger vackert belägen längst in i Askimsviken, innanför Hovås småbåtshamn.

Huset byggdes 1972 av och för Askims Sjöscoutkår. På övervåningen finns en stor avdelningslokal samt fyra patrullrum, toalett med dusch, kontor, ledarrum och pentry. Även en altan som vetter mot öster. I nedre våningen finns två avdelningslokaler, segel- och tältförråd, stort kök samt 2 toaletter. I anslutning till detta har vi ett garage med verkstad.

Asfaltsplanen framför och bredvid huset används för att förvara båtar vintertid och till parkering sommartid. I anslutning till den startar vår brygga med ramp där optimisterna sjösätts under säsongen. Våra mindre kölbåtar och följebåtar är förtöjda vid bryggan.

Vår tomt

Vi arrenderar tomten från  Park- och Naturförvaltningen i Göteborgs stad . Vår tomt har flyttats dit från Fastighetsförvaltningen eftersom det är en strandtomt som är oexploaterbar. Att vi arrenderar marken betyder i praktiken att vi äger den på samma sätt som man äger sin egen tomt, det vill säga den tillhör oss och är inte allmän mark som allmänheten har fritt tillträde till. Det finns vissa speciella regler för oss, till exempel måste vi ha tillstånd från Park och Natur om vi vill bygga ut huset.

Så här går gränserna för vår tomt:

Parkeringen längs staketet på Fasanstigen 14 tillhör kåren, likaså den övre platån öster om parkeringen som vi använder som extra p-platser. Ägorna går t.o.m. in i en flik bakom häcken öster om övre parkeringen. Därifrån följer gränsen ungefär bäcken ned till havet. I västra delen av Fasanstigen når tomten till platån med de höga tallarna innan berget tar vid.

Renoveringsplaner

Ägaren Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar renoverade följande på scoutgården under 2020: Taket och de flesta av de stora fönstren på övervåningen byttes under våren. Ett fönster på nedervåningen och garageportarna byttes under hösten. Två nya kylskåp har köpts in och två köksfläktar har satts upp. En toalett har bytts ut under vintern.

Under 2021 installerade vi två nya spisar och öppnade ett hål mellan våningarna och satte in en trappa, något vi inte haft sedan huset byggdes.

Under hösten -22 planerar stiftelsen att dränera om kring scoutgården.

Uthyrning

Scoutgården går att hyra till scoutverksamhet, barnkalas mm. Läs under Kontakt > Uthyrning av scoutgården för mer information.

Nycklar

Det finns ett antal nycklar till scoutgården så att man kan kvittera ut en om man är aktiv ledare eller funktionär. Det finns inte tillräckligt med nycklar för att räcka till alla vuxna och utmanare i kåren. Detta är både en säkerhets- och en kostnadsfråga.

Regler:

Vill du kvittera ut en nyckel skall du kontakta stugfogden för att komma överens om överlämnandet.