Styrelsen

Anders Ejdeling
Anders Ejdeling
Ordförande
andersejdeling@yahoo.se

Kårordförande
Uppseglingsansvarig
Ansvariga avdelningsledare - Segelfartygen, tisdagar
Äventyrare - Segelfartygen - Ansvarig avdelningsledare
Funktionärer - Postmottagare myndigheter
Katja Häggmalm
Katja Häggmalm
Kassör
katja.haggmalm@a-sjo.se

Vice kårordförande, kassör
Funktionärer - Bidragsombud, kårarkivarie, ombud Scoutshoppen
Stiftelsen - Kassör (-18-20)
Uppseglingsansvarig
Catti Nilsson
Catti NilssonStyrelseledamot
Spårare - Sjöfåglarna - Avdelningsledare
Stefan Norberg
Stefan Norberg


0736-202046
Styrelseledamot
Valberedning
Funktionärer - Valberedning
Äventyrare - Riggen - Ansvarig avdelningsledare
Ansvariga avdelningsledare - Riggen, torsdagar
Erik Olzon
Erik Olzon
Skeppsgourméerna


Styrelseledamot
Axel Slunga
Axel Slunga
Ostprickarna


Styrelseledamot
Madelen Ahlström
Madelen Ahlström


070-682 24 64
Suppleant
Funktionärer - Uthyrning, nycklar
Stiftelsen - Styrelsens representant (-19)
Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Suppleant
Uppseglingsansvarig
Stiftelsen - Suppleant, Vice ordförande (-19)
Funktionärer - Medlemsregistrerare, IT-fogde