Styrelsen

Anders Ejdeling
Anders Ejdeling
Ordförande
andersejdeling@yahoo.se

Kårordförande
Uppseglingsansvarig
Funktionärer - Postmottagare myndigheter
Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare
Katja Häggmalm
Katja Häggmalm
Kassör
katja.haggmalm@medc.se

Vice kårordförande, kassör
Funktionärer - Bidragsombud, kårarkivarie, ombud Scoutshoppen
Stiftelsen - Kassör (-18-20)
Uppseglingsansvarig
Catti Nilsson
Catti Nilsson
Spårare - Sjöfåglarna
cattibolin@hotmail.com

Styrelseledamot
Spårare - Sjöfåglarna - Avdelningsledare
Stefan Norberg
Stefan Norberg
Fiskarna
stefan.norberg@medc.se
0736-202046
Styrelseledamot
Valberedning
Funktionärer - Valberedning
Upptäckare - Konvojen - Avdelningsledare
Erik Olzon
Erik Olzon
Skeppsgourméerna


Styrelseledamot
Axel Slunga
Axel Slunga
Ostprickarna
axel.slunga@gmail.com

Styrelseledamot
Madelen Ahlström
Madelen Ahlström

madelen.ahlstrom@vgregion.se
070-682 24 64
Suppleant
Funktionärer - Uthyrning, nycklar
Stiftelsen - Styrelsens representant (-19)
Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Suppleant
Uppseglingsansvarig
Stiftelsen - Suppleant, Vice ordförande (-19)
Funktionärer - Medlemsregistrerare, IT-fogde