Askims Sjöscoutkår

Askims Sjöscoutkår grundades 1964 och tillhör Göteborgs distrikt  av Scouterna. Vi håller för det mesta till i kårens stuga, vackert belägen längst in i Askimsviken, innanför Hovås småbåtshamn.

Vi är idag knappt 200 medlemmar fördelade på 7-8 avdelningar och en av Göteborgs större scoutkårer. Verksamheten innefattar såväl land- som sjöscoutprogram, för sjöverksamheten äger kåren ett flertal båtar.

Man måste kunna simma 200 meter för att få börja i Askims Sjöscoutkår.

Under terminerna träffas scouterna en gång i veckan, på hösten har vi kårhajk, dvs övernattning en helg för hela kåren i en stuga i skogen, och på sommaren har vi en veckas läger någonstans utefter kusten.

Kåren är öppen för alla från 8 år och uppåt. Allt arbete sker ideellt och förutsätter engagemang från alla scouter, ledare och föräldrar. Kåren har idag kö till samtliga åldersklasser. Vill man ansöka om plats för sina barn kan man lista sig på kårens kölista.

Medlemsavgiften betalas till Scouterna som skickar en faktura i mitten-slutet av september. Läsåret 19/20 är den 500 kr per termin. Anmäl er gärna till e-faktura!

Scouterna idag

Scouterna är en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Det är ingen slump. Scouting är en arena där unga skapar sina egna äventyr, lär sig saker, utvecklar ledarskap och samarbete, åker på läger i Sverige och på andra sidan jorden, träffar kompisar och framförallt - har kul.

Scouterna ger över 63 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.

Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har över 100 års erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla.

Alla ledare skall gå webbkursen Trygga Möten vart tredje år.

Scoutmetoden

Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social utveckling genom att vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen.

Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande. Scoutmetoden består av sju pusselbitar:

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Patrullsystemet

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

Learning by Doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad vi tycker har gått bra eller inte bra och varför, utvecklas vår kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som vi har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Stödjande och lyssnande ledarskap

Genom möten och aktiviteter på Scouterna får var och en lära sig att leda sig själv och andra med stöd av vuxna. Vi har ett värdebaserat ledarskap och jobbar för att vår verksamhet ska vara fri från övergrepp.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär vi oss kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

Friluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär vi oss också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Symboliskt ramverk

En viktig del i vår verksamhet är att skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom symboler, ceremonier och teman. Att få andningshål för tid till reflektion, lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. Det kan också vara att en patrull bestämmer sig för ett tema, för att binda ihop aktiviteterna under en termin eller ett läger.