Ansvariga avdelningsledare

Maria Hagstrand
Maria Hagstrand
Sjöfåglarna
maria_hagstrand@hotmail.com

Sjöfåglarna, måndagar
Spårare - Sjöfåglarna - Ansvarig avdelningsledare
Revisorer - Revisorssuppl. kåren
Helena Svensson
Helena Svensson
Eskadern
helenasvensson75@gmail.com
0708-350339
Eskadern, onsdagar
Upptäckare - Eskadern - Ansvarig avdelningsledare
Mats Spjuth
Mats Spjuth
Konvojen
mats.spjuth@grundskola.goteborg.se
070-3571425
Konvojen, torsdagar
Upptäckare - Konvojen - Ansvarig avdelningsledare
Jan Henrik Sällström
Jan Henrik Sällström
Segelfartygen
jh.sallstrom@gmail.com
031 912684; 070 286 5868
Segelfartygen, tisdagar
Äventyrare - Segelfartygen - Ansvarig avdelningsledare
Valberedning
Funktionärer - Valberedning
Mats Slunga
Mats Slunga
Skeppsgourmeerna / Segelfartygen
mats.slunga@a-sjo.se
0705697822
Skeppsgourméerna, söndagar
Utmanare - Skeppsgourméerna - Avdelningsledare
Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare