Ansvariga avdelningsledare

Maria Hagstrand
Maria Hagstrand
Sjöfåglarna
maria_hagstrand@hotmail.com

Sjöfåglarna, måndagar
Valberedning - Sammankallande
Spårare - Sjöfåglarna - Ansvarig avdelningsledare
Funktionärer - Valberedning, sammankallande
Revisorer - Revisorssuppl. kåren
Helena Svensson
Helena Svensson
Eskadern
helenasvensson75@gmail.com
0708-350339
Eskadern, onsdagar
Upptäckare - Eskadern - Ansvarig avdelningsledare
Mats Spjuth
Mats Spjuth
Konvojen
mats.spjuth@grundskola.goteborg.se
070-3571425
Konvojen, torsdagar
Upptäckare - Konvojen - Ansvarig avdelningsledare
Jan Henrik Sällström
Jan Henrik Sällström
Kårsekreterare
jh.sallstrom@gmail.com
031 912684; 070 286 5868
Segelfartygen, tisdagar
Styrelsen - Sekreterare
Äventyrare - Segelfartygen - Ansvarig avdelningsledare
Annica Eén
Annica Eén
Skeppsgourmeerna
annica.een@residenset.se
0739-340 510
Skeppsgourméerna, söndagar