Uppdatera köanmälan till Askims sjöscoutkår

Ert barn kan tidigast börja i scouterna på hösten det år han/hon fyller 8 år. Man kan anmäla barnet till kölistan tidigast det år han/hon fyller 5 år.

Simkunnighet

Man måste kunna simma 200 meter för att få börja i Askims Sjöscoutkår.

Prioritering

När vi gör nya grupper eller tar in nya medlemmar tar vi hänsyn till följande.

Förälder som hjälper till som ledare

Den blivande scouten har förälder som hjälper till som ledare - Askims sjöscoutkår är en ideell förening där allt arbete utförs av scouter, ledare och föräldrar. Ledare registreras också som medlemmar i scouterna, men med en reducerad avgift.

Syskon

Den blivande scouten har syskon i kåren - vi tillämpar syskonförtur, ange i anmälan om ditt barn har ett äldre syskon i kåren.

Kön och ålder

Den blivande scoutens kön och ålder - vi strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning bland våra scouter.

På Spårar-avdelningarna har vi plats för 24 barn på varje avdelning: 6 flickor och 6 pojkar som fyller åtta samt 6 flickor och och 6 pojkar som fyller nio innevarande år.

På samma sätt är det på Upptäckar-avdelningarna: 6 flickor och 6 pojkar som fyller tio samt 6 flickor och 6 pojkar som fyller elva innevarande år.

Man går alltid på den avdelning som passar det året man fötts, det går inte att börja tidigare för att man börjat skolan tidigare.

Tacka nej

Om man erbjuds en plats men tackar nej kan man ändå få stå kvar i kölistan, men man får ett nytt ködatum (dagens datum), vilket betyder att man halkar ned i köordningen.

Mejladress

Det är viktigt att er mejladress stämmer, då det är det enda sättet vi kommunicerar med er. Ange gärna båda föräldrarnas mejladresser, så har ni en backup. Om ni har en ny mejladress kan man använda detta förmuläret http://a-sjo.se/?id=5612 för att uppdatera er köanmälan, eller mejla till medlemsregistreraren: medlem@a-sjo.se.

På våren, innan vi påbörjar intagningsprocessen, skickar vi ut ett mejl där vi frågar om barnet fortfarande är intresserat av att börja i scouterna. Om vi inte fått något svar på detta inom två veckor antar vi att ni inte är intresserade och ni tas bort ur kön. Detta gäller även om ni inte fått mejlet pga att tex mejladressen är felaktig eller mejlboxen är full.

Avgifter

Vi tar ut en avgift om 50 kr i samband med anmälan till kön. Avgiften betalas in till kårens Swish: 123-137 85 87. Ange den blivande scoutens namn och födelsedatum på betalningen så vi kan lättare para ihop betalningen med köanmälan.

OBS! Man får ingen köplats förrän köavgiften är betald - det är betalningsdatum som anger köordning.

Medlemsavgiften per termin för scouter är 600 kr och för ledare/funktionär 150 kr.

Behandling av personuppgifter

Vår personuppgiftspolicy finns här: https://www.a-sjo.se/?id=197.

Frågor

Ansvarig för köfrågor är medlemsregistreraren, Anders Genberg, medlem@a-sjo.se, 0730-97 17 79.

Om du istället vill göra en ny köanmälan, klicka här.


Visa/uppdatera köanmälan

Om du vill se eller redigera din tidigare köanmälan kan du skriva din e-post, som finns registrerad på köanmälan, och klicka på knappen "Skicka länk till köanmälan" nedan.

Du får ett mejl inom en minut med en länk som går till din köanmälan.

Om du inte kommer åt din köanmälan eller har frågor är du välkommen att kontakta den köansvarige/medlemsregistreraren.