Äventyrare - Segelfartygen

Anders Ejdeling
Anders Ejdeling
anders.ejdeling@a-sjo.se
0709-48 33 66

Äventyrare - Segelfartygen - Ansvarig avdelningsledare
Funktionärer - Uppseglingsledare
Valberedning - Sammankallande
Ansvariga avdelningsledare - Segelfartygen
Jonas Björkqvist
Jonas Björkqvist

0733-61 45 39

Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare
Styrelsen - Kårordförande, vice
Stiftelsen - Kårstyrelsens representant (22)
Lars Melin
Lars Melin

031-13 36 25

Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare
Anders Berggren
Anders Berggren

031-141427

Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare
Olov Lundbäck
Olov Lundbäck
olov.lundback@gmail.com
070-629 76 30 / 0730729177

Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare