Ansvariga avdelningsledare

Fredrik Davidson
Fredrik Davidson


0708-287319
Sjöfåglarna, måndagar
Revisorer - Revisor kåren
Revisorer - Revisor stiftelsen
Äventyrare - Riggen - Avdelningsledare
Upptäckare - Eskadern - Avdelningsledare
Joachim Bondeson
Joachim Bondeson
Fiskarna
joachim.bondeson@gmail.com
0765-534506
Fidkarna, tisdagar
Spårare - Fiskarna - Ansvarig avdelningsledare
Maria Hagstrand
Maria HagstrandEskadern, onsdagar
Revisorer - Revisorssuppl. kåren
Mikael Bernsten
Mikael Bernsten


0761365775
Konvojen, torsdagar
Spårare - Fiskarna - Avdelningsledare
Anders Ejdeling
Anders Ejdeling

andersejdeling@yahoo.se

Segelfartygen, tisdagar
Styrelsen - Vice kårordförande, kassör
Uppseglingsansvarig
Äventyrare - Segelfartygen - Ansvarig avdelningsledare
Funktionärer - Postmottagare myndigheter
Stefan Norberg
Stefan Norberg


0736-202046
Riggen, torsdagar
Valberedning - Sammankallande
Funktionärer - Valberedning, sammankallande
Äventyrare - Riggen - Ansvarig avdelningsledare
Jan Henrik Sällström
Jan Henrik Sällström
Skeppsgourméerna
jh.sallstrom@gmail.com
070 286 5868
Skeppsgourméerna, söndagar
Utmanare - Skeppsgourméerna - Ansvarig avdelningsledare
Valberedning
Funktionärer - Valberedning