Ansvariga avdelningsledare

Fredrik Davidson
Fredrik Davidson
fredrik@hvst.se
0708-287319

Ansvariga avdelningsledare - Eskadern
Upptäckare - Eskadern - Avdelningsledare
Revisorer - Stiftelsens ordinarie
Revisorer - Kårens ordinarie
Mikael Bernsten
Mikael Bernsten

0761365775

Ansvariga avdelningsledare - Fiskarna
Spårare - Fiskarna - Ansvarig avdelningsledare
Otto von Schwerin
Otto von Schwerin
otto@schwerin.se
0705-166847

Ansvariga avdelningsledare - Konvojen
Upptäckare - Konvojen - Ansvarig avdelningsledare
Pär Kärrborn
Pär Kärrborn
par.karrborn@gmail.com
072-071 29 61

Ansvariga avdelningsledare - Sjöfåglarna
Upptäckare - Konvojen - Avdelningsledare
Styrelsen - Ledamot
Spårare - Sjöfåglarna - Ansvarig avdelningsledare
Jan Henrik Sällström
Jan Henrik Sällström
jh.sallstrom@gmail.com
0702-865868

Ansvariga avdelningsledare - Skeppsgourméerna
Utmanare - Skeppsgourméerna - Ansvarig avdelningsledare