Ansvariga avdelningsledare

Fredrik Davidson
Fredrik Davidson

0708-287319

Ansvariga avdelningsledare - Eskadern
Upptäckare - Eskadern - Ansvarig avdelningsledare
Revisorer - Stiftelsens ordinarie
Revisorer - Kårens ordinarie
Otto von Schwerin
Otto von Schwerin
otto@schwerin.se
0705-166847

Ansvariga avdelningsledare - Konvojen
Upptäckare - Konvojen - Ansvarig avdelningsledare
Jan Henrik Sällström
Jan Henrik Sällström
jh.sallstrom@gmail.com
0702-865868

Ansvariga avdelningsledare - Skeppsgourméerna
Utmanare - Skeppsgourméerna - Ansvarig avdelningsledare
Patrik Signert
Patrik Signert

0707-526657

Ansvariga avdelningsledare - Sjöfåglarna
Valberedning - Ledamot
Spårare - Sjöfåglarna - Ansvarig avdelningsledare
Joachim Bondeson
Joachim Bondeson
joachim.bondeson@gmail.com
0765534506

Ansvariga avdelningsledare - Fiskarna
Spårare - Fiskarna - Ansvarig avdelningsledare
Styrelsen - Kårordförande
Anders Ejdeling
Anders Ejdeling
anders.ejdeling@a-sjo.se
0709-48 33 66

Ansvariga avdelningsledare - Segelfartygen
Funktionärer - Uppseglingsledare
Valberedning - Sammankallande
Äventyrare - Segelfartygen - Ansvarig avdelningsledare