Stiftelsen

Charlotte Davidson
Charlotte DavidsonOrdförande (21-22)
Katja Häggmalm
Katja Häggmalm
Kårordförande
katja.haggmalm@a-sjo.se

Kassör (20-21)
Styrelsen - Kårordförande
Funktionärer - Bidragsombud, kårarkivarie, ombud Scoutshoppen
Uppseglingsansvarig
Per-Åke Zanders
Per-Åke Zanders


0705-67 76 56
Ledamot (21-22)
Madelen Ahlström
Madelen Ahlström


070-682 24 64
Ledamot (20-21)
Funktionärer - Uthyrning, nycklar
Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Suppleant, Vice ordförande (21)
Uppseglingsansvarig
Funktionärer - Medlemsregistrerare, IT-fogde
Styrelsen - Suppleant
Mattias Joklint
Mattias Joklint
Stiftelsen, suppleant


Suppleant (21)