Styrelsen

Katja Häggmalm
Katja Häggmalm
Kårordförande
katja.haggmalm@a-sjo.se

Kårordförande
Funktionärer - Bidragsombud, kårarkivarie, ombud Scoutshoppen
Stiftelsen - Kassör (20-21)
Uppseglingsansvarig
Anders Ejdeling
Anders Ejdeling

andersejdeling@yahoo.se

Vice kårordförande, kassör
Uppseglingsansvarig
Ansvariga avdelningsledare - Segelfartygen, tisdagar
Äventyrare - Segelfartygen - Ansvarig avdelningsledare
Funktionärer - Postmottagare myndigheter
Catti Nilsson
Catti NilssonStyrelseledamot
Upptäckare - Eskadern - Avdelningsledare
Anna Wibring
Anna Wibring


0733760525
Styrelseledamot
Tord Aminoff
Tord Aminoff
Husfogde

0739636386
Suppleant
Funktionärer - Stugfogde
Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Suppleant
Uppseglingsansvarig
Stiftelsen - Suppleant, Vice ordförande (21)
Funktionärer - Medlemsregistrerare, IT-fogde