Styrelsen

Josephine Kalm
Josephine Kalm
josephine.kalm@gmail.com
0702762990

Styrelsen - Ledamot
Spårare - Fiskarna - Ansvarig avdelningsledare
Ansvariga avdelningsledare - Fiskarna
Nina Zanders
Nina Zanders

0730914420

Styrelsen - Ledamot
Upptäckare - Eskadern - Avdelningsledare
Tord Aminoff
Tord Aminoff

0739-63 63 86

Styrelsen - Suppleant
Funktionärer - Stugfogde
Anders Ejdeling
Anders Ejdeling
anders.ejdeling@a-sjo.se
0709-48 33 66

Styrelsen - Kårordförande
Funktionärer - Uppseglingsansvarig
Uppseglingsansvarig
Jonas Björkqvist
Jonas Björkqvist

0733-61 45 39

Styrelsen - Kårordförande, vice
Utmanare - Skeppsgourméerna - Avdelningsledare
Stiftelsen - Kårstyrelsens representant (22)
Maria Hagstrand
Maria Hagstrand

0723-417463

Styrelsen - Kassör
Magnus Fritzell
Magnus Fritzell

0725350753

Styrelsen - Sekreterare
Upptäckare - Konvojen - Avdelningsledare
Pär Kärrborn
Pär Kärrborn
par.karrborn@gmail.com
072-071 29 61

Styrelsen - Ledamot
Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare
Spårare - Sjöfåglarna - Avdelningsledare