Styrelsen

Jonas Björkqvist
Jonas Björkqvist

0733-61 45 39

Styrelsen - Kårordförande, vice
Utmanare - Skeppsgourméerna - Avdelningsledare
Stiftelsen - Kårstyrelsens representant (22)
Maria Hagstrand
Maria Hagstrand

0723-417463

Styrelsen - Kassör
Catti Nilsson
Catti Nilsson

0704-563165

Styrelsen - Ledamot
Magnus Fritzell
Magnus Fritzell

0725350753

Styrelsen - Sekreterare
Spårare - Fiskarna - Avdelningsledare
Pär Kärrborn
Pär Kärrborn
par.karrborn@gmail.com
072-071 29 61

Styrelsen - Ledamot
Upptäckare - Konvojen - Avdelningsledare
Spårare - Sjöfåglarna - Ansvarig avdelningsledare
Ansvariga avdelningsledare - Sjöfåglarna
Hugo Nielanger
Hugo Nielanger

031-28 00 65

Styrelsen - Ledamot
Anders Genberg
Anders Genberg
anders.genberg@medc.se
0730-971779

Styrelsen - Suppleant
Stiftelsen - Vice ordförande (22)
Stiftelsen - Suppleant (22)
Funktionärer - Medlemsregistrerare
Funktionärer - Skeppsrådet Mandalay
Funktionärer - Uppseglingsansvarig
Funktionärer - IT-fogde
Uppseglingsansvarig