Bokningsschema
 DatumNamnE-postSyfteCertBåt (ar)
Redigera 2020-05-31  10:00 - 18:00 Otto von Schwerinotto@schwerin.seSegla med familjSL Gigg 31 - Medusa
Redigera 2020-06-27  12:00 - 19:00 Otto von Schwerinotto@schwerin.seSeglaSL Gigg 34 - Elektra
Redigera 2020-06-28 14:00 -
2020-07-03 18:00
Anders Ejdelingandersejdeling@yahoo.seUthyrning till seglarskola i KullavikSL Optimistjolle 2
Redigera 2020-07-16  16:00 - 20:00 Carlos Barreracarlos.barrera@volvocars.comSegling tränning SL Optimistjolle 1 - Forbo Flooring
Optimistjolle 2
Redigera 2020-07-23  12:00 - 19:00 Ottootto@schwerin.seSeglingSL Gigg 34 - Elektra
Redigera 2020-07-25  11:00 - 20:00 Otto von Schwerinotto@schwerin.seSeglaSL Gigg 34 - Elektra
Redigera 2020-07-31 11:00 -
2020-08-01 20:00
Ottootto@schwerin.seSeglingSL Gigg 34 - Elektra
Redigera 2020-08-01 12:00 -
2020-08-02 12:00
Otto von Schwerin Otto@schwerin.seSeglingSL Stortriss mkII 22 - Nordan
Redigera 2020-08-06 12:00 -
2020-08-07 15:00
Albin Rilbyalbin.rilby@gamil.comSegling med övernattningC Stortriss mkII 21 - Passad II
Redigera 2020-08-09 09:00 -
2020-08-14 17:00
Mikael J AlbrektssonMikael.j.albrektsson@gmail.comSeglarskolaA Optimistjolle 1 - Forbo Flooring
Redigera 2020-08-09  11:00 - 19:00 Jan Henrik Sällströmjh.sallstrom@gmail.comNöje o seglingserfarenhetD IF 43 - Snobben
Redigera 2020-08-09  12:00 - 21:00 Otto von Schwerinotto@schwerin.seSeglingSL Stortriss mkII 22 - Nordan
Redigera 2020-08-09 20:00 -
2020-08-14 16:30
Mårten HildellKatja.haggmalm@a-sjo.seUthyrning till seglarskola i Killingholmen.D Optimistjolle 5 - ICA Hovåsboden
Redigera 2020-08-09 20:00 -
2020-08-14 16:30
Albert Karlhagenkatja.haggmalm@a-sjo.seUthyrning till seglarskola i Kullavik, ej medlem.D Optimistjolle 4 - JiWa
Redigera 2020-08-09 20:00 -
2020-08-14 16:30
Emma Olofssonkatja.haggmalm@a-sjo.seUthyrning till seglarskola i Kullavik, ej medlem.D Optimistjolle 6 - Volvo Penta
Redigera 2020-08-18  16:00 - 20:00 Mats SlungaMats.slunga@telia.comNöjessegling kväll D IF 43 - Snobben
Redigera 2020-09-20  11:00 - 14:00 Mats Emilssonmats@emilsson.seD-certifikatsegling med Anders Ejdeling m fl  IF 41 - Pluto
IF 42 - Milou
IF 43 - Snobben
Uthyrningsregler

Uthyrning/utlåning - regler enligt styrelsebeslut 2012-08-15

Bokning av båtar görs på kårens hemsida efter överenskommelse med båtfogde. Gäller även kårens egna aktiviteter utöver ordinarie veckomöten.

Kårens säkerhetsbestämmelser skall tillämpas vid uthyrning/utlåning till medlemmar.

Uthyrning till icke kårmedlemmar kräver styrelsebeslut. Icke kårmedlemmar skall ha relevant kunskap och erfarenhet samt  kunna uppvisa giltig ansvarsförsäkring.

Registrering i båtliggare och loggbok (om sådan finnes) skall alltid göras av ansvarig skeppare.

Motorbåtar hyrs eller lånas inte ut. Undantag kan göras vid uthyrning där kåren står för seglingsledning.

För IFar skall loggbok alltid föras av ansvarig skeppare.

Optimister och giggar får endast lämna Askimsviken efter överenskommelse med båtfogde.

Vid uthyrning skall hyra betalas i förskott till kårens Plusgirokonto.

Priser:

  • För kortare dagsseglingar utgår ingen hyra
  • För längre tids bokning (utanför Askimsviken) utgår en dygnshyra av 100:-/dygn.
  • Prissättning vid uthyrning till icke-medlem eller annan kår görs av styrelse i samband med beslut om hyra.
  • För aktiva ledare kan kostnadsfri utlåning göras för enstaka seglingar efter överenskommelse med båtfogde.

Behörighet

För båtkategori A (optimist) krävs inget certifikat.

För båtkategori B (Gigg), C (Stortriss) och D (IF) krävs certifikat för respektive båtkategori.

Omyndig skeppare skall ha tillstånd av sin avdelningsledare och en förälder.

Myndig skeppare genomför seglingen helt på eget ansvar.

Bokning

Bokning av båtar görs efter överenskommelse med båtfogde på kårens hemsida.

Skall båten inte användas under bokad tid skall den genast avbokas.

Prioriteringsordning:

  1. Kårens verksamhet
  2. Kårmedlem
  3. Annan kår
  4. Övriga

Ut- och återlämning

Vid utlämning av båten genomgås den och utrustningen kontrolleras av båtfogde eller av båtfogde tillförordnad kårmedlem. Motsvarande kontroll sker vid återlämnandet.

Innan seglatsen påbörjas skall loggboksblad i båtliggaren fyllas i, och färdigställas vid hemkomst.

Brister och skador meddelas alltid båtfogde och registreras på hemsidan under respektive båt.

Förhyraren svarar för eventuella skador och onormalt slitage som uppkommit under hyresperioden samt att båten är städad.