Skepparesystemet

Vem får segla vilken båt?

För att få segla en av kårens båtar krävs att man har certifikat för den båten.

I kårens säkerhetsbestämmelser finns en komplett förteckning på alla certifikat och vad som krävs för att få ett.

I förbundets säkerhetsbestämmelser kan man läsa mer om säkerhet både på land och till sjöss.

Översikt över certifikaten

Cert

Krav

Behörighet

Seglingsområde

A

Spårare

Jolle, typ Optimist

Inom synhåll från seglingsledaren

B

Upptäckare

Mindre segelbåt, typ Gigg/Julle

Inom synhåll från seglingsledaren

C

Äventyrare

Segelbåt ca 1 ton, typ Stortriss

C: Näset – Stora Lyngskär – Fjordholmarna – Killingholmen

M

Utmanare

Följebåt

Högst 1 Nm från hamn eller skyddad plats

D

Utmanare

Segelbåt 2-3 ton, typ IF

D: Långedrag – Söder om Böttöleden – 1Nm V Donsö Svartskär – Tistlarna – Killingholmen

SP

Utmanare

Spinnakersegling, båttyp D

LF

Utmanare

Långfärdssegling

Förarbevis: Inomskärs i Göteborg och Bohuslän

Kustskepparintyg: Utomskärs

SL

18 år

Ansvarig seglingsledare, Uppseglingsledare för A, B och C-cert

UA

Utsedd av styrelsen

Uppseglingsledare för alla certifikat