Kårens flotta

Göteborgsscouternas segelskuta s/y Mandalay
1 Forbo Flooring
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: betongplatta

Toften behöver plastas Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

2
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: betongplatta

Ej sjösäkerhetsinspekterad -21.

4 JiWa
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: betongplatta

SB luftkudde paff? Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

5 ICA Hovåsboden
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: betongplatta

Har fel segel på masten. Det är rödblått, skall vara vitt, likadant som 1:an. Det rödblå seglet är gammalt och bör bytas. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

6 Volvo Penta
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: betongplatta

Reling styrbord fram hörn borta, kan plastas upp. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

7
Optimistjolle, blå
Segelnr:
Båtplats: oppestället

Centerbord saknas (finns i garaget?). Plasta reling fram. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

8
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: ?

BB luftkudde läcker i ventilen, ingen idé att byta om den inte skall seglas. (finns extra i garaget) Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

9
Optimistjolle, röd
Segelnr:
Båtplats: oppestället 9

Tung. Bygg om till roddbåt? Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

10
Optimistjolle, gul-blå
Segelnr:
Båtplats: betongplatta 7

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

11
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: oppestället 11

Saknar roder (finns i garaget?). Urtung - bygg om till roddbåt? Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

12
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: oppestället

Saknar mastsäkring (finns extra i garaget). Reling sönder i fören. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

13
Optimistjolle, vit
Segelnr:
Båtplats: oppestället

Har sprickor i durken, ev går de in i mellanskrovet. Saknar mastsäkring. Roderfäste något löst. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

14 Laxen
Optimistjolle, blå
Segelnr:
Båtplats: oppestället

Läcker i botten, har stått på tork, antagligen inte värd att laga. Fortfarande tung. Släng? Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

31 Medusa
Monark 44
Segelnr: 314
Båtplats: vår brygga

Storseglet urblåst. Lattfickorna dåligt skick. Båt och rigg ok. Paddel saknas.

32 Pandora
Monark 44
Segelnr: 479
Båtplats: vår brygga

Dåligt infäst bom men inget problem vid segling. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

Focken bör bytas, storen halvdålig. Båt och rigg ok

33 Athena
GKSS Gigg
Segelnr: 39
Båtplats: vår brygga

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

34 Elektra
GKSS Gigg
Segelnr: ?
Båtplats: ej sjösatt i år

Båt och rigg ok. Paddel saknas.

35 Penelope
GKSS Gigg
Segelnr: ?
Båtplats: ej sjösatt i år

Storen börjar bli tråkig, focken okej. Båt och rigg ok.

36 Persefone
GKSS Gigg
Segelnr: ?
Båtplats: vår brygga

Plasten kring roderfästet håller på att gå sönder. Behöver plastas för att inte paja totalt (KH 20-04-13) Paddel är av på mitten (MB 20-09-23) Ej sjövärdighetsinspekterad 2021. Roder ej monterat.

37 Ariadne
Monark 44
Segelnr: ?
Båtplats: vår brygga

Saknar sprint som fäster rodret i roderfästet. Pandora har en lös L-formad som är likadan (sitter på rodret) som den som Ariadne saknar. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

38 Kalypso
Monark 44
Segelnr: ?
Båtplats: vår brygga

Ej sjösatt 2021.

21 Passad II
Stortriss mkII, ?
Segelnr: ?
Båtplats: vår brygga

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

22 Nordan
Stortriss mkII, Blå
Segelnr: 1936
Båtplats: H 50

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

23 Monun
Stortriss mkII, Röd
Segelnr: 1140
Båtplats: H 48

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

24 Mistral
Stortriss mkII, Blå
Segelnr: 2112
Båtplats: H 50

Saknar roder. Rigg ej klar. Listen helt av - sjösätts ej 2021 enligt Stefan& Anders E. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

25 Samum
Stortriss mkII, Röd
Segelnr: 856
Båtplats: E 51

Rigg ej klar. Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

26 Chinook
Stortriss mkII, Röd
Segelnr: 1102 ?
Båtplats: vår brygga

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

41 Pluto

Segelnr: 1482
Båtplats: H 42

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

42 Milou

Segelnr: 898
Båtplats: H 50

Problem med motorn. Startsnöret går inte att dra ut.

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

43 Snobben

Segelnr: 1955
Båtplats: B 18

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021.

51 Ludde II
Linder 355 Sportsman
Segelnr:
Båtplats: Ovanpå brygga

Dyviken saknas - får EJ sjösättas! Motor på service.

52 Bamse
Crescent 542 Bamse
Segelnr:
Båtplats: På land

Ej sjövärdighetsinspekterad 2021. Koppling mellan motor och styrpulpet behöver ses över och repareras.

56 Tekla
Smögen 45
Segelnr:
Båtplats: vår brygga

Laga dödmansgrepp.

57 Gladan
Ockelbo B15S
Segelnr:
Båtplats: vår brygga
611 Mys båt
Smögen 45
Segelnr:
Båtplats: vår brygga