Förenade utmanar- och roverscoutlagen Skeppsgourméerna

Alla utmanar- och roverscoutlag i Askims Sjö namges med anknytning till hav och mat. Nedan följer en lista på de flesta lagen.

Om det är något jag förbisett så skicka ett mail

Årgång

Utmanarlagsnamn

Några av medlemmarna

-66

Skeppsskorporna

Stefan Norberg, m fl

67

Sjömansbiffarna

Anders Genberg, m fl

68

Kölsvinen

Krister Nilsson, Erik Holm

69

Matrosor

Anna Wadman, Annika Grundberg

70

Matvraken

Mattias Norberg, Edward Hallenborg, Jessica Nylander

71

Sjögurkorna

Mattias Dahlström, Martin Ekelund

72

???

Ulf Lundstam, Per Frumerie, Fredrik Davidson

73

Förrätterna

Viktoria Löfgren, Magnus Hjertén

74-75

Skonärtorna

Katja Häggmalm, Bettina Krook

76

???

Karl Lundstam mfl

77

Skrovmålen

Joacim Bondesson, Niclas Ekegren, Anders Ejdeling, Lotta Davidson, Magdalena Strandell, Tobias Knopp, Markus Michanek, Markus Wittebo

78

Gomseglen

Anders Knopp

80

Robert Bondeson, Johan Stenström

81

Anna Davidson, Hans Lundstam, Daniel Strandell, Therese Glittsjö

83-86

Landgångarna

Filip Unfors, Mattias Karlsson, Mikael Lundholm, Daniel Zanders, Fredrik Andersson, Anders Hallberger, Gustav Engvall, Carl Johansson, Oscar Jönsson, Per Fredelius, Therese Wolgast

85-87

Durkslagen

Jesper Karlsson, Matilda Källerfelt, Christian Wickerström, Kim Bengtsson, Michaela Thunberg, Carlos Jakobsson, Camilla Sörensen, Alexander Löfgren, Martin Palm, Charlotte Forsman, Helena Liljeros, Sofie Sjöhage

88

Hallonbåtarna

Peter Sörensen, Fredrik Lundberg, Erik Särén

89

Blockchokladen

Jonas Wickerström, Patrik Oldsberg, Jennie Sörensen, Fredrik Börjesson, Christopher Asker, Josephine Amnéus, Alexandra Hägglin, Sara Schierwagen