2021-04-11 Kåren hyr inte ut några båtar till utomstående privatpersoner

Kårstyrelsen har beslutat att inte hyra ut båtar till enskilda personer...

... som inte är kårmedlemmar. Detta innebär att vi t.ex inte hyr ut optimister till personer som fått plats i olika seglarskolor under sommaren. Administrationen kring utlämnande och betalning har tagit för mycket tid och kraft från kårens ideellt arbetande funktionärer som vi känner att vi bättre kan lägga på vår egen verksamhet.


Katja Häggmalm
Läst 1454 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
December
2023-12-17  15:00 - 19:00
Scoutgården uthyrd, CD

2023-12-20  12:00 - 23:55
Scoutgården uthyrd, EO

Januari
2024-01-13  16:00 - 23:59
Ledarsamling med efterföljande middag

Juni
2024-06-06 08:00 -
2024-06-09 17:00
Kårläger på Krokholmen