2020-02-06 Kårstämma 2020-02-23

Alla kårens medlemmar kallas till kårstämma.

Kallelse till kårstämma för Askims sjöscoutkår söndag 2020-02-23 kl 15.00 i Scoutgården

Styrelsen i Askims Sjöscoutkår kallar till kårstämma söndagen 2020-02-23 kl. 15.00 i Scoutgården, Hovås Fasanstig 14.

Alla medlemmar kallas; scouter, ledare och funktionärer. Alla medlemmar i kåren är röstberättigade, oavsett ålder. Agenda är fastställd i enlighet med våra stadgar, se PDF.

Motioner till kårstämman skall vara inlämnade till kårstyrelsen per e-post till styrelsen@a-sjo.se eller i styrelsefacket på kontoret senast en vecka före mötet med kårstämman dvs söndag 16/2. Inga motioner har inkommit till stämman inom den angivna tiden.

Hjälp till att sprida denna kallelse till kårens samtliga medlemmar!


Anders Ejdeling,
Läst 940 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
December
2021-12-17 09:00 -
2021-12-18 12:00
Scoutstugan uthyrd: Johannes

Januari
2022-01-16  13:00 - 17:00
Upptaktsträff ledare