Upptäckare - Konvojen

Mats Spjuth
Mats Spjuth
Konvojen
mats.spjuth@grundskola.goteborg.se
070-3571425
Ansvarig avdelningsledare
Ansvariga avdelningsledare - Konvojen, torsdagar
Gorm Kronblad
Gorm Kronblad
Konvojen

0705081507
Avdelningsledare
Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Avdelningsledare
Uppseglingsansvarig
Stiftelsen - Suppleant
Funktionärer - Medlemsregistrerare, IT-fogde
Styrelsen - Suppleant
Therese Qvarnström
Therese Qvarnström
Konvojen
tq@outlook.com

Avdelningsledare
Mikael Hulgaard
Mikael Hulgaard
Konvojen
mikael1@rocketmail.com

Avdelningsledare
Mats Emilsson
Mats Emilsson
Konvojen
mats.emilsson@a-sjo.se
0709 907 977
Avdelningsledare
Funktionärer - Båtfogde
Styrelsen - Styrelseledamot
Stefan Norberg
Stefan Norberg
Fiskarna
stefan.norberg@medc.se
0736-202046
Avdelningsledare
Fredrik Davidson
Fredrik Davidson
Fiskarna


Avdelningsledare
Revisorer - Revisor kåren
Revisorer - Revisor stiftelsen