Spårare - Sjöfåglarna

Maria Hagstrand
Maria Hagstrand
Sjöfåglarna
maria_hagstrand@hotmail.com

Ansvarig avdelningsledare
Ansvariga avdelningsledare - Sjöfåglarna, måndagar
Valberedning - Sammankallande
Funktionärer - Valberedning, sammankallande
Revisorer - Revisorssuppl. kåren
Wictoria Mellgren
Wictoria Mellgren
Sjöfåglarna
wictoria.mellgren@gmail.com

Avdelningsledare
Patrik Signert
Patrik Signert
Ledare, Spårare, Måndagar
signert@gmail.com
0707526657
Avdelningsledare
Anders Berggren
Anders Berggren


0703244749
Avdelningsledare
Catti Nilsson
Catti Nilsson
Sjöfåglarna
cattibolin@hotmail.com

Avdelningsledare