Stiftelsen

Charlotte Davidson
Charlotte Davidson

lotta@bmgprosanitas.se

Ordförande
Katja Häggmalm
Katja Häggmalm
Kassör
katja.haggmalm@medc.se

Kassör
Styrelsen - Kassör
Funktionärer - Bidragsombud, kårarkivarie, ombud Scoutshoppen
Uppseglingsansvarig
Fritiof Pontén
Fritiof Pontén

ponten.askim@telia.com
0708-199379
Vice ordförande
Uppseglingsansvarig
Per-Åke Zanders
Per-Åke Zanders

pa@maingateab.se
0705-67 76 56
Ledamot
Uppseglingsansvarig
Madelen Ahlström
Madelen Ahlström

madelen.ahlstrom@vgregion.se
070-682 24 64
Styrelsens representant
Funktionärer - Stugfogde
Styrelsen - Styrelseledamot
Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Suppleant
Uppseglingsansvarig
Funktionärer - Medlemsregistrerare, IT-fogde
Styrelsen - Suppleant
Upptäckare - Konvojen - Avdelningsledare
Mattias Joklint
Mattias Joklint
Stiftelsen, suppleant
joklint@gmail.com

Suppleant