Stiftelsen

Charlotte Davidson
Charlotte DavidsonOrdförande (-19-21)
Katja Häggmalm
Katja Häggmalm
Kassör
katja.haggmalm@a-sjo.se

Kassör (-18-20)
Styrelsen - Vice kårordförande, kassör
Funktionärer - Bidragsombud, kårarkivarie, ombud Scoutshoppen
Uppseglingsansvarig
Fritiof Pontén
Fritiof Pontén

ponten.askim@telia.com
0708-199379
Ledamot (-18-20)
Uppseglingsansvarig
Per-Åke Zanders
Per-Åke Zanders


0705-67 76 56
Ledamot (-19-21)
Uppseglingsansvarig
Madelen Ahlström
Madelen Ahlström


070-682 24 64
Styrelsens representant (-19)
Funktionärer - Uthyrning, nycklar
Styrelsen - Suppleant
Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Suppleant, Vice ordförande (-19)
Uppseglingsansvarig
Funktionärer - Medlemsregistrerare, IT-fogde
Styrelsen - Suppleant
Mattias Joklint
Mattias Joklint
Stiftelsen, suppleant


Suppleant (-19)