Funktionärer

Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Medlemsregistrerare, IT-fogde
Uppseglingsansvarig
Stiftelsen - Suppleant, Vice ordförande (-19)
Styrelsen - Suppleant
Anders Ejdeling
Anders Ejdeling
Ordförande
andersejdeling@yahoo.se

Postmottagare myndigheter
Styrelsen - Kårordförande
Uppseglingsansvarig
Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare
Katja Häggmalm
Katja Häggmalm
Kassör
katja.haggmalm@medc.se

Bidragsombud, kårarkivarie, ombud Scoutshoppen
Styrelsen - Vice kårordförande, kassör
Stiftelsen - Kassör (-18-20)
Uppseglingsansvarig
Madelen Ahlström
Madelen Ahlström

madelen.ahlstrom@vgregion.se
070-682 24 64
Uthyrning, nycklar
Stiftelsen - Styrelsens representant (-19)
Styrelsen - Suppleant
Patrik Signert
Patrik Signert
Ledare, Spårare, Måndagar
signert@gmail.com
0707526657
Valberedning, sammankallande
Valberedning - Sammankallande
Spårare - Sjöfåglarna - Avdelningsledare
Stefan Norberg
Stefan Norberg
Fiskarna
stefan.norberg@medc.se
0736-202046
Valberedning
Valberedning
Styrelsen - Styrelseledamot
Upptäckare - Konvojen - Avdelningsledare
Jan Henrik Sällström
Jan Henrik Sällström
Segelfartygen
jh.sallstrom@gmail.com
031 912684; 070 286 5868
Valberedning
Ansvariga avdelningsledare - Segelfartygen, tisdagar
Äventyrare - Segelfartygen - Ansvarig avdelningsledare
Valberedning