Funktionärer

Mats Emilsson
Mats Emilsson
Konvojen
mats.emilsson@a-sjo.se
0709 907 977
Båtfogde
Styrelsen - Styrelseledamot
Upptäckare - Konvojen - Avdelningsledare
Anders Genberg
Anders Genberg
Medlemsregistrerare
anders.genberg@medc.se
0730-97 17 79
Medlemsregistrerare, IT-fogde
Uppseglingsansvarig
Stiftelsen - Suppleant
Styrelsen - Suppleant
Upptäckare - Konvojen - Avdelningsledare
Anders Ejdeling
Anders Ejdeling
Ordförande
andersejdeling@yahoo.se

Postmottagare myndigheter
Styrelsen - Kårordförande
Uppseglingsansvarig
Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare
Katja Häggmalm
Katja Häggmalm
Kassör
katja.haggmalm@medc.se

Bidragsombud, kårarkivarie, ombud Scoutshoppen
Styrelsen - Kassör
Stiftelsen - Kassör
Uppseglingsansvarig
Madelen Ahlström
Madelen Ahlström

madelen.ahlstrom@vgregion.se
070-682 24 64
Stugfogde
Stiftelsen - Styrelsens representant
Styrelsen - Styrelseledamot
Maria Hagstrand
Maria Hagstrand
Sjöfåglarna
maria_hagstrand@hotmail.com

Valberedning, sammankallande
Ansvariga avdelningsledare - Sjöfåglarna, måndagar
Valberedning - Sammankallande
Spårare - Sjöfåglarna - Ansvarig avdelningsledare
Revisorer - Revisorssuppl. kåren
Mats Slunga
Mats Slunga
Skeppsgourmeerna / Segelfartygen
mats.slunga@a-sjo.se
0705697822
Valberedning
Ansvariga avdelningsledare - Skeppsgourméerna, söndagar
Utmanare - Skeppsgourméerna - Avdelningsledare
Äventyrare - Segelfartygen - Avdelningsledare
Valberedning
Christina Henning
Christina Henning
Eskadern


Valberedning
Upptäckare - Eskadern - Avdelningsledare
Valberedning
Alexander Johansson
Alexander Johansson
Skeppsgourmeerna, Rover
alexander.e.johansson@hotmail.com

Valberedning
Utmanare - Skeppsgourméerna - Avdelningsledare
Styrelsen - Styrelseledamot
Valberedning
Louisa Éen
Louisa Éen
Ostprickarna
louisa.een@gmail.com

Valberedning
Valberedning