Avdelningarna

Spårare 8-10 år

Det år man fyller 8 kan man börja i spårarna (2:a-3:dje klass, f d miniorscout). Mötestiden är 18:30 - 20:00. Under seglingssäsongen (augusti-september) är mötestiden 18:00 - 20:00. Vi har två avdelningar i denna åldersgrupp:

Upptäckare 10-12 år

Det år man fyller 10 kan man börja i upptäckarna (4:e-5:e klass, f d juniorscout). Mötestiden är 18.30 - 20.00. Under seglingssäsongen (augusti-september) är mötestiden 18.00 - 20.00. I Askims Sjöscoutkår har vi två avdelningar i denna åldersgrupp:

ÄventyrareÄventyrare 12-15 år

När man blir 12 börjar man i äventyrarna (6:e-8:de klass, f d patrullscout). Mötestiden är tisdagar 18.30 - 20.30. Under seglingssäsongen (augusti-september) börjar vi mötet kl. 18.00. Vi har en avdelning i denna åldersgrupp som heter Segelfartygen.

UtmanareUtmanare 15-18 år

När man blir 15 börjar man i utmanarna (6:e-8:de klass, f d patrullscout).

Mötestiden är söndagar 15.00 - 18.00.

RoverRoverscout 18+

När man blir 18 blir man Roverscout.

Roverscouterna brukar träffas samma tid som utmanarna.