Avdelningarna

SpårareSpårare 8-10 år

Det år man fyller 8 kan man börja i spårarscouterna (2:a-3:dje klass, f d miniorscout). Mötestiden är 18.30 - 20.00. Under seglingssäsongen (augusti-september) börjar vi mötet kl. 18.00. I Askims Sjöscoutkår har vi två spåraravdelningar:
  • Sjöfåglarna träffas på måndagar.
  • Fiskarna träffas på tisdagar.

UpptäckareUpptäckare 10-12 år

Det år man fyller 10 kan man börja i upptäckarscouterna (4:e-5:e klass, f d juniorscout). Mötestiden är 18.30 - 20.00. Under seglingssäsongen (augusti-september) är mötestiden 18.00 - 20.00. I Askims Sjöscoutkår har vi två upptäckaravdelningar:
  • Eskadern träffas på onsdagar.
  • Konvojen träffas på torsdagar.

ÄventyrareÄventyrare 12-15 år

När man blir 12 börjar man i äventyrarscouterna (6:e-8:nde klass, f d patrullscout). Mötestiden är 18.30 - 20.30. Under seglingssäsongen (augusti-september) börjar vi mötet kl. 18.00. I Askims Sjöscoutkår har vi en äventyraravdelning:
  • Segelfartygen träffas på tisdagar.