2007-04-22 Kårstämman flyttad (igen)!

På grund av att väldigt få dök upp den 7/3 så beslutade vi oss för att skjuta upp stämman till den 22/4 kl 17:00 så att fler kan närvara.

Detta är kårens högsta bestämmande organ och det tillfälle då vi granskar året som gått, väljer styrelse, bestämmer budget och tar andra stora beslut som påverkar kårens verksamhet.


Alla medlemmar i Askims Sjöscoutkår har rösträtt på mötet, från miniorer till ledare.

Alla har även rätt att lämna förslag s.k. motioner på saker de vill att vi skall ta upp på mötet. Motioner lämnas till kårstyrelsen senast en vecka för kårestämman (dvs. onsdag 14/2). Ring gärna något i styrelsen om du har några frågor!

Vill du lämna förslag på hur nästa års styrelse och stiftelse skall se ut kan du kontakta valberedningen där Anders Genberg är sammankallande.

Mer om hur kårdemokrati och beslut fungerar finns på Svenska Scoutförbundets hemsida

Läs mer om kårstämman i kalendern.

Väl mött på årsmötet!


Katja Häggmalm, Kassör
Läst 1799 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium