2017-07-12 Avgiftshöjning från höstterminen

Göteborgs scoutdistriktet höjde sin avgift i våras

och det medförde att kåren fick mindre pengar i medlemsavgifter (den totala avgiften behölls) under vårterminen. På kårstämman den 27/2 beslöt vi att höja kårens medlemsavgift fr.o.m höstterminen så att den totala avgiften blir 500 kr/termin.

Katja Häggmalm, Kassör
Läst 454 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium