2015-09-06 Kårhajk! / Troop outing!

Nu har hösten dragit igång och snart ska vi åka på vår årliga kårhajk (detta scoutåret flyttad från vår till höst). Alla scouterna i A-sjö kommer att åka tillsammans till Härsjösand som ligger i Härsjöskogen mellan Lerum och Landvetter. Vi provar i år med en webbaserad anmälan, läs vidare för instruktion och länk.
===============
English version below.


När och hur åker vi? Alla scouter ska vara på plats i Härsjösand senast kl 19.00 på fredag kväll den 16 oktober. På kvällen serveras kvällsmat, typ smörgås. Se till att äta middag innan ni åker. Kontakta din avdelningsledare som arrangerar samåkning. Se vägbeskrivning. Adress: Härsjödamm 410, Härryda

Hur bor vi? Spårare bor inne (madrass och kudde finns, medtag sovsäck och örngott). Upptäckare bor i tält. Äventyrare bor i vindskydd.

Vad ska jag ha med mig? Se packlista. Man får ha med sig max 200 g godis om man vill, godiset får absolut INTE innehålla några nötter eller mandlar pga allergiker. För spårarna räcker en 20 liters skolryggsäck attpacka i, eller en bag i samma storlek, men den skall hålla ihop i ett stycke!Scouterna skall inte bära packningen mer än hundra meter i år.

När åker vi hem? Vi åker från Härsjösand kl 13.00 söndagen den 18 oktober. Även då samåker vi.

Vad ska vi göra? Vi utlovar spår, lägerbål, god mat och en rolig marknad.

Hur anmäler jag mitt barn? Betalningen 310 kr sker direkt i samband med anmälan för att underlätta bokföring och uppföljning. Anmälan görs via följande länk senast 1/10:
https://admin.eutaxia.eu/webshop/54009115ddb3153662000000
Betalning sker med kontokort och betalningsförmedlaren Stripe. Börja med att lägga till en "produkt", det finns en för utmanarscouter och en för övriga. För att anmäla flera scouter går det bra att lägga till ytterligare "produkter". Fyll sedan i kontaktuppgifter under "Varukorg" och tryck "Beställ". En bekräftelsesida visas då där man sedan betalar med kontokort. Bekräftelse på anmälan och betalning kommer sedan via epost.

Får jag följa med som förälder? Javisst får du det! Då deltar du på samma sätt som scouterna och kan pröva hurdet är att vara scout. Anmäl dig och betala på samma sätt som du anmäler dittbarn och skriv en kommentar om vem du är förälder till.

Eventuella frågor skickas till lager@a-sjo.se

Hälsningar

Hajkfixarna

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In English:

Autumn has started and we will soon be going on our yearly troop outing(kårhajk).
All scouts in A-sjö will go together to a camp site calledHärsjösand located in Härsjöskogen between Lerum and Landvetter. We test thisyear with a web-based notification, see below for a description of how it worksand link to the nofitication.

When and how do we leave? All scouts should be on sitein Härsjösand by 19.00 on Friday October 16th. We will serve a light supper,sandwich or the likes. Make sure to eat dinner before you go. Contact yourgroup leaders who will be arranging the car pooling. Here is a link with directions. Directions in English willbe sent out later…

How do we sleep? The tracker scouts sleepindoors (the house is equipped with mattresses and pillows, bring a sleepingbag and a pillow throw). The discoverer scouts sleep in tents. The adventurerscouts sleep in shelters.

What should I bring? Here is a link to the packing list. You may bring a maximum of 200 gramsof sweets if you like, the candy must NOT contain any nuts or almonds becauseof allergies. A 20 liter school rucksack or bag gives enough packing space fora tracker scout, but it should be in one piece! The scouts will not carry theirequipment more than a hundred meters this year. A packing list in English besent out later…

When are we going home? We leave Härsjösand at 13:00 on Sunday,18 October. We will carpool home as well.

What will we be doing? We promise trails, a camp fire, tasty food and afun market.

How do I register my child? The payment is 310 SEK and you pay directlyin connection with the registration to make the accounting easier. Registrationis done via the following link by October 1st the latest:
https://admin.eutaxia.eu/webshop/54009115ddb3153662000000
It can also be accessed via our web page a-sjo.se. Payment is made by creditcard and the payment intermediary Stripe. Start by adding a"product", there is one “product” for challenger scouts and one forthe rest. To register multiple scouts just add additional "products".Then fill in your contact details in the "Shopping Cart" and press"Order". A confirmation page will appear where you then pay by creditcard. Confirmation of registration and payment will be sent to you via email.

Can I come alongas parent? Of course you can! You will join theouting as a regular scout and do what all the other scouts do. Register and payin the same way as you register your child and add a comment stating who youare the parent of.


Any questions?
Please e-mail lager@a-sjo.se.Anders Ejdeling, Ordförande
Läst 1161 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
April
2019-04-27  10:00 - 16:00
Arbetsdag 3

2019-04-28  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2019-05-01  14:00 - 15:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-08  18:30 - 21:00
Styrelsemöte

2019-05-09  19:00 - 20:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-10 - 2019-05-12
Äventyret - distriktsarrangemang

2019-05-18 08:00 -
2019-05-19 20:00
Upptäckarhajk på Scoutgården

2019-05-24 12:00 -
2019-05-25 12:00
Scoutgården upptagen, Rilby

Juni
2019-06-15 12:00 -
2019-06-16 12:00
Scoutgården upptagen, Julia

2019-06-29 - 2019-07-07
Lysestrandsläger för Äventyrare och Utmanare

September
2019-09-07 17:00 -
2019-09-08 20:00
Scoutgården upptagen, Chalmers