2015-02-24 EXTRA Kårstämma

Styrelsen i Askims Sjöscoutkår kallar till kårstämma torsdag 2015-03-12 kl. 18.30 i scoutgården, Hovås Fasanstig 14.

Alla medlemmar kallas; scouter, ledare och funktionärer. Alla medlemmar i kåren är röstberättigade.
Kallelse (PDF)


Dokument (årsredovisning mm)

Agendan består av de frågor som inte behandlades på den ordinarie stämman 2015-02-22.

Motioner (utöver den som redan är upptagen på dagordningen) kommer inte att behandlas på denna extra kårstämma.

Verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning kommer att publiceras på kårens hemsida innan stämman.

Hjälp till att sprida denna kallelse till kårens medlemmar!

Scouthälsningar

Anders Ejdeling
ordförande


Anders Ejdeling, Ordförande
Läst 570 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium