2013-05-01 SL-genomgång nr 2 avklarad

Nu har alla avdelningar åtminstonne en SL. Tryck "Läs mer" för att se den kompletta listan. Nu behöver vi bara komplettera med några M-certifikat också

Seglingar får inte på några villkor genomföras utan en ledare med SL-certifikat enligt våra säkerhetsregler.

Lista på SL

A-sjös säkerhetsbestämmelserMaggie Sörensen,
Läst 839 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium