2013-02-03 Kallelse till Kårstämma 19 februari

Ordinarie kårstämma hålls i scoutgården tisdag 19/2 kl 18.30

Styrelsen i Askims Sjöscoutkår kallar till kårstämmasöndagen 2012-02-19 kl. 18.30 i Scoutgården
Alla medlemmar kallas; scouter, ledare och funktionärer. Alla medlemmar i kåren är röstberättigade.
Agenda är fastställd i enlighet med våra stadgar.

  §1.           Val av mötesordförande

  §2.           Val av mötessekreterare

  §3.           Justering av röstlängden

  §4.           Val av två protokolljusterare som även ärrösträknare

  §5.           Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

  §6.           Föredragning av kårstyrelsensverksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samtrevisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår

  §7.           Fråga om fastställande av balans- ochresultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsensledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret

  §8.           Beslut i anledning av kårens vinst ellerförlust enligt den fastställda balansräkningen

  §9.           Behandling av inkomna motioner till kårstämman.
 Motioner till kårstämman skallvara inlämnad till kårstyrelsen per e-post till styrelsen@a-sjo.se eller istyrelsefacket på kontoret senast en vecka före mötet med kårstämman dvs.tisdag 12/2

§10.           Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplansamt budget för det närmast följande verksamhetsåret

§11.           Val av kårordförande och vice kårordförande

§12.           Val av övriga ledamöter och suppleanter i kårstyrelsen

§13.           Val av revisorer och revisorssuppleanter

§14.           Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternasstämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antalsuppleanter för dessa

§15.           Val av scoutkårens delegater tilldistriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antalsuppleanter för dessa

§16.           Val av ledamöter och suppleanter tillStiftelsen Askims Sjöscoutgårdar, 2 ordinarie (väljs på två år), 2 suppleanter(väljs på ett år)

§17.           Val av revisor och revisorsuppleant tillStiftelsen Askims Sjöscoutgårdar.

§18.           Tillsättande av valberedning och val avsammankallande.

§19.           Mötets avslutande

 

Göteborg 2013-01-03, Margherit Sörensen, kårordförandehttp://a-sjo.se/Files/Publik/K%C3%A5rst%C3%A4mmor/2013-02-19/Kallelse%20k%C3%A5rst%C3%A4mma%202013.docx


Maggie Sörensen,
Läst 935 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
April
2019-04-27  10:00 - 16:00
Arbetsdag 3

2019-04-28  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2019-05-01  14:00 - 15:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-08  18:30 - 21:00
Styrelsemöte

2019-05-09  19:00 - 20:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-10 - 2019-05-12
Äventyret - distriktsarrangemang

2019-05-18 08:00 -
2019-05-19 20:00
Upptäckarhajk på Scoutgården

2019-05-24 12:00 -
2019-05-25 12:00
Scoutgården upptagen, Rilby

Juni
2019-06-15 12:00 -
2019-06-16 12:00
Scoutgården upptagen, Julia

2019-06-29 - 2019-07-07
Lysestrandsläger för Äventyrare och Utmanare

September
2019-09-07 17:00 -
2019-09-08 20:00
Scoutgården upptagen, Chalmers