2012-11-25 Kallelse till extra Kårstämma 9 december kl 15.30

Denna stämma måste utlysas med anledning av att vi måste anta nya stadgar. Viktigt att så många som möjligt kan närvara. Länk tillstadgarna finns om du klickar läs mer

Extra kårstämma den 9 december 2012 kl. 15.30-16.00 i scoutgården.

Stadgeförslag

Denna stämma utlyses med anledning av att vi måste anta nya stadgar. Vi har tidigare lutat oss mot Svenska scoutförbundets stadgar men nu med den nya organisationen Scouterna där alla förbund ingår så måste vi skriva egna stadgar. Förslag till stadgar kommer att skickas ut i ett separat mail.
S
tämman borde ta ½ timme om alla kommer i tid. På en extra stämma får endast ämnen som finns i agendan avhandlas. Behöriga att rösta på stämman är alla medlemmar i Askims Sjöscoutkår.

Direkt efter ställer vi i ordning för julavslutningen.

 Agenda

1. Val av mötesordförande

2. Justering av röstlängden

3. Val av två protokolljusterare

4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

5. Förslag till stadgeändring


Med vänlig hälsning

Maggie Sörensen

Kårordförande


Maggie Sörensen,
Läst 745 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
Februari
2019-02-02  15:00 - 22:00
Ledarsamling med middag

2019-02-20  18:30 - 21:00
Kårstämma i scoutgården

April
2019-04-06  10:00 - 16:00
Arbetsdag 1

2019-04-07  10:00 - 16:00
Arbetsdag 2

2019-04-27  10:00 - 16:00
Arbetsdag 3

2019-04-28  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2019-05-18 08:00 -
2019-05-19 20:00
Upptäckarhajk på Scoutgården

2019-05-30 - 2019-06-02
Kårsegling (prel)

Juli
2019-07-28 12:00 -
2019-08-03 12:00
GBG2019 - Distriktsläger på Kragenäs