2009-01-18 Till dig som är förälderHej,
Askims sjöscoutkår är stolta över att erbjuda en väl fungerande verksamhet för ca 90 scouter i åldrarna 8 - 18 år. Idag är vi 22 aktiva, vuxna ledare som arbetar på ideell basis. Vi leder verksamheten samt ansvarar för drift och skötsel av fastighet, båtar och material.

För att drift och skötsel ska fungera bättre har nu Askims sjöscoutkår arbetat fram en ny organisation. Det innebär att vi involverar er föräldrar för att vi ska blir fler som hjälps åt med arbetet.

Båtar och material
Inom kåren har vi idag ett stort antal båtar - tretton kölbåtar, tio optimister samt fyra följebåtar. Detta gör att ditt barn kan vara på sjön så mycket som möjligt. Dessutom har vi lägermaterial såsom tält och kök. Allt detta har ditt barn nytta av när vi är på hajk.

Organisation av drift och underhåll
Under 2008 har arbetshelgerna fungerat väldigt bra, då uppslutningen varit god. Eftersom arbetet har kunnat fördelats på många har den enskilda arbetsinsatsen hamnat på en rimlig nivå. Detta engagemang vill vi nu ta tillvara på och utveckla vidare genom att fördela oss i arbetsgrupper.

Vi vill nu ge dig möjlighet att välja grupp utefter intresse och kunskap. Genom din insats kan kåren driva en bra och meningsfylld verksamhet. På så sätt kan vi hålla vår kårverksamhet levande för framtiden. Välj mellan någon av följande grupper;

1. Båtar Joachim Bondeson 0702 288251
IF, Stortriss, Gigg, Optimist, Följebåtar, Motorer
2 Gården Per-Åke Zanders 0705 677656
Huset, Tomt/Trädgård/Bryggor, Inne& trivsel
3. Ekonomi Anders Ejdeling 0709 483366
Sponsorer & PR, Bidrag & stipendier
4. Material Mattias Karlsson 0739 465105
Hajk, Sjukvård
5. Aktiviter Fritiof Pontén 0708 199379
Utbildning, IT, webben

Förväntan är minst en förälder per familj anmäler sig till en grupp. Du som inte har valt kommer att tilldelas en grupp. Eventuella frågor besvaras av respektive ansvarig ledare ovan.

Svara innan 30 januari till svarspost@a-sjo.se.
Tacksam för information om vilken grupp du vill vara med i. Lämna även ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Dessutom behöver vi namnet på ditt barn samt vilken avdelning han/hon tillhör.

Fritiof Pontén
Ordförande

Jens Mörch
Vice Ordförande
Askims Sjöscoutkår


--Jens Mörch,
Läst 1324 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
April
2019-04-27  10:00 - 16:00
Arbetsdag 3

2019-04-28  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2019-05-01  14:00 - 15:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-08  18:30 - 21:00
Styrelsemöte

2019-05-09  19:00 - 20:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-10 - 2019-05-12
Äventyret - distriktsarrangemang

2019-05-18 08:00 -
2019-05-19 20:00
Upptäckarhajk på Scoutgården

2019-05-24 12:00 -
2019-05-25 12:00
Scoutgården upptagen, Rilby

Juni
2019-06-15 12:00 -
2019-06-16 12:00
Scoutgården upptagen, Julia

2019-06-29 - 2019-07-07
Lysestrandsläger för Äventyrare och Utmanare

September
2019-09-07 17:00 -
2019-09-08 20:00
Scoutgården upptagen, Chalmers