2004-02-09 Kallelse till Kårstämma

Onsdagen den 25 februari kl. 18.30 är alla medlemmar i Askims sjöscoutkår välkomna på kårstämma i scoutgården. Vi beräknar vara klara senast kl 21.00.

Kårstämman är kårens årsmöte där vi väljer en ny kårstyrelse, bestämmer budget och medlemsavgift och behandlar motioner från medlemmarna.

Vill du lämna in en motion skall du göra det senast tisdagen den 17/2.

Eftersom det blir fika vill vi gärna att du hör av dig senast den 24/2 så att vi vet hur mycket fika vi skall köpa.


Föredragningslista

§1 Val av ordförande och sekreterare på stämman.
§2 Fastställande av föredragningslista.
§3 Justering av röstlängden.
§4 Val av två justeringsmän.
§5 Fråga om stämman behörigen sammankallats.
§6 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse.
§7 Fråga om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
§8 Beslut om disposition av kårens vinst eller förlust.
§9 Fastställande av medlemsavgift och budget för innevarande verksamhetsår.
§10 Val av kårordförande och vice kårordförande.
§11 Val av övriga ledamöter och suppleanter i kårstyrelsen.
§12 Val av revisor och revisorsuppleant.
§13 Val av scoutkårens delegater och deras suppleanter till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman.
§14 Val av ledamöter och suppleanter till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar, 2 ordinarie (väljs på två år), 2 suppleanter (väljs på ett år) för 2003.
§15 Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar.
§16 Tillsättande av valberedning och val av sammankallande.
§17 Behandling av motioner till kårstämman (motion till kårstämman skall vara inlämnad till kårstyrelsen senast tisdagen den17/2).
§18 Övriga frågor.
§19 Kårstämman avslutas.

Askim 2004-02-08, Katja Häggmalm, kårordförande
PDF-version


Anders Genberg, Medlemsregistrerare
Läst 1921 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
April
2019-04-27  10:00 - 16:00
Arbetsdag 3

2019-04-28  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2019-05-01  14:00 - 15:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-08  18:30 - 21:00
Styrelsemöte

2019-05-09  19:00 - 20:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-10 - 2019-05-12
Äventyret - distriktsarrangemang

2019-05-18 08:00 -
2019-05-19 20:00
Upptäckarhajk på Scoutgården

2019-05-24 12:00 -
2019-05-25 12:00
Scoutgården upptagen, Rilby

Juni
2019-06-15 12:00 -
2019-06-16 12:00
Scoutgården upptagen, Julia

Juli
2019-07-28 12:00 -
2019-08-03 12:00
GBG2019 - Distriktsläger på Kragenäs

September
2019-09-07 17:00 -
2019-09-08 20:00
Scoutgården upptagen, Chalmers