2019-03-20  19:00 - 21:00

Extra kårstämma

Extra kårstämma för att välja styrelse och valberedning.


Styrelsen i Askims Sjöscoutkår kallar till extra kårstämma onsdag 2019-03-20 kl. 19.00 i scoutgården, Hovås Fasanstig 14.

Alla medlemmar kallas; scouter, ledare och funktionärer. Alla medlemmar i kåren är röstberättigade.


Agenda består av de frågor som inte behandlades på den ordinarie stämman 2019-

02-20.


  1. Val av mötesordförande

  2. Val av mötessekreterare

  3. Justering av röstlängden

  4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare

  5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

  6. Val av kårordförande och vice kårordförande

  7. Val av övriga ledamöter och suppleanter i kårstyrelsen

  8. Tillsättande av valberedning och val av sammankallande

  9. Mötets avslutandeGöteborg 2019-02-28, Anders Ejdeling, kårordförande


Anders Ejdeling, Ordförande
Läst 54 gånger.

«Tillbaka

Kalendarium
Mars
2019-03-20  19:00 - 21:00
Extra kårstämma

2019-03-29 17:00 -
2019-03-31 18:00
Scoutgården upptagen, RÖSS

April
2019-04-06  10:00 - 16:00
Arbetsdag 1

2019-04-07  10:00 - 16:00
Arbetsdag 2

2019-04-27  10:00 - 16:00
Arbetsdag 3

2019-04-28  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2019-05-10 - 2019-05-12
Äventyret - distriktsarrangemang

2019-05-18 08:00 -
2019-05-19 20:00
Upptäckarhajk på Scoutgården

2019-05-30 - 2019-06-02
Kårsegling (prel)

Juni
2019-06-15 12:00 -
2019-06-16 12:00
Scoutgården upptagen, Julia

Juli
2019-07-28 12:00 -
2019-08-03 12:00
GBG2019 - Distriktsläger på Kragenäs