2019-03-20  19:00 - 21:00

Extra kårstämma

Extra kårstämma för att välja styrelse och valberedning.


Styrelsen i Askims Sjöscoutkår kallar till extra kårstämma onsdag 2019-03-20 kl. 19.00 i scoutgården, Hovås Fasanstig 14.

Alla medlemmar kallas; scouter, ledare och funktionärer. Alla medlemmar i kåren är röstberättigade.


Agenda består av de frågor som inte behandlades på den ordinarie stämman 2019-

02-20.


  1. Val av mötesordförande

  2. Val av mötessekreterare

  3. Justering av röstlängden

  4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare

  5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

  6. Val av kårordförande och vice kårordförande

  7. Val av övriga ledamöter och suppleanter i kårstyrelsen

  8. Tillsättande av valberedning och val av sammankallande

  9. Mötets avslutandeGöteborg 2019-02-28, Anders Ejdeling, kårordförande


Anders Ejdeling, Ordförande
Läst 98 gånger.

«Tillbaka

Kalendarium
Maj
2019-05-24 12:00 -
2019-05-25 12:00
Scoutgården upptagen, Rilby

2019-05-31 10:00 -
2019-06-01 15:00
Seglingshajk för Äventyrarna (Segelfartygen)

Juni
2019-06-02  12:30 - 21:30
Scoutgården upptagen, Maria och Lars

2019-06-08  09:00 - 17:00
Scoutstugan upptagen, Sandra

2019-06-15 12:00 -
2019-06-16 12:00
Scoutgården upptagen, Julia

2019-06-16  10:00 - 13:00
Våravslutning med segling

2019-06-19  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

2019-06-21  09:00 - 17:00
Scoutstugan upptagen, Mahssa

2019-06-26  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

2019-06-29 - 2019-07-07
Lysestrandsläger för Äventyrare och Utmanare

Juli
2019-07-03  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

2019-07-10  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

2019-07-17  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

2019-07-24  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

2019-07-28 - 2019-08-03
GBG2019 - Distriktsläger på Kragenäs

2019-07-31  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

Augusti
2019-08-07  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

2019-08-14  18:30 - 21:00
Onsdagssegling

2019-08-24 12:00 -
2019-08-25 12:00
Scoutgården upptagen, Emma C

September
2019-09-01
Hovås Hamndag

2019-09-07 17:00 -
2019-09-08 20:00
Scoutgården upptagen, Chalmers